Left Right
Про компанію

Про компанію

Реєстраційні дані

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС”

Код ЄДРПОУ: 40461899

Фактична та юридична адреса: 02096, Україна, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 13-А, тел. +38 (050) 332 3 442

Код КОАТУУ: 8039100000

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
  • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 гривень (три мільйони)  гривень, що складає 100% статутного капіталу фінансової установи

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): Відсутні

Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами — учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи): 

  • громадянин України Веремчук Андрій Петрович, частка  володіння в статутному капіталі  становить  51 %.
  • громадянин України Сердюк Олександр Іванович, частка  володіння в статутному капіталі  становить  49 %.

Відомості про склад наглядової ради фінансової установи: Створення Наглядової ради, відповідно до статутних документів, не передбачено.

Відомості та склад керівників та членів виконавчого органу фінансової установи: Генеральний директор: Веремчук Андрій Петрович.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи відсутні

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

  • ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, серія та номер виданої ліцензії 689, дата видачі ліцензії 23.04.2017 року. Статус ліцензії — діюча ліцензія.
  • ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків , серія та номер виданої ліцензії 55, дата видачі та початку  дії ліцензії 07.04.2017 року. Статус ліцензії — діюча ліцензія.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» :     №  1 074 102 0000 059818 від 29.04.2016 року.

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан

Початок діяльності: 2016 рік.

Звітність за 2016 рік

Звітність за 2017 рік

Детальну інформацію про ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” (за кодом ЄДРПОУ 40461899) можна отримати:

1. На сайті Єдиного державного реєстру https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

2. На сайті комплексної інформаційної системи Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (в параметрах пошуку в полі “Тип фінансових установ” необхідно вибрати “Фінансова компанія”) http://kis.nfp.gov.ua/

3. На сайті ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” https://www.upme-finance.com/

Документи:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №783 від 11.08.2016року

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2017

Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №689 від 23.03.2017р.

Ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №55 від 07.04.2017р

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Публічний договір